Tab af hørelsen: Et skred i livet

Forsideomslag
Center for Tegnsprog, 2004 - 293 sider

»Tab af hørelsen - et skred i livet« er en antologi med bidrag

af døvblevne og svært hørehæmmede samt disses pårørende.

Forfatterne beskriver deres livssituationer, og disse rummer

både varme, alvor, sorg og glæde. Inden for det sidste årti er

der samtidig sket en kæmpe udvikling på det teknologiske

område, hvis betydning også fremhæves i mange af artiklerne.

Bogen henvender sig til alle, der på den ene eller anden

måde kommer i berøring med personer, der rammes på

kommunikationen af et alvorligt høretab.


 

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Bibliografiske oplysninger