Retorik: teori og praksis

Forsideomslag
Charlotte Jørgensen
Samfundslitteratur, 2009 - 303 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelserne verificeres ikke af Google, men Google tjekker indholdet og fjerner det, hvis det er falsk.
Retorikforskere præsenterer fagets centrale områder og de vigtigste teoretiske og analytiske begreber. Indføringen dækker bl.a. argumentation, genre, stil og retorisk kritik. Hertil kommer kapitler om retorikkens historie og om dens praktiske aspekter - mundtlig fremstilling, kropssprog og tekstproduktion.
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Indhold

Om denne
9
Den retoriske tradition
33
Kommunikationssituationen
85
Genre
99
Topik
115
Argumentation III
129
Retoriske funktioner og handlinger IIIIIIIII
159
Form og Stil
177
Retorisk kritik
195
Fremførelse
219
Oplæsning IIIIIII
237
Retorisk tekstproduktion
251
Appendiks
263
Person og sagregister
271
Copyright

Almindelige termer og sætninger

Bibliografiske oplysninger