Musik og menneske: introduktion til musikpsykologi

Forsideomslag
Samfundslitteratur, 2009 - 371 sider
Lærebog i musikpsykologi, der er bygget op ud fra en teoretisk model, der beskriver musikken som en fysisk kraft, som et sprog med æstetisk betydning og eksistentiel mening og som en social og kulturel aktivitet.
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Indhold

Forord
11
Musikken i øret
35
Musikken i hjernen
45
Musikken i kroppen
63
Musikpsykologiens historie
83
Forholdet mellem sprog og musik en indledning
101
Forholdet mellem musik og sprog et historisk tema i
108
Musik og sprog er meget forskellige Første position
111
Community Music Therapy samfundsmusikterapi
185
Musik som analogi at lytte til menneskets væren gennem musikken
205
Christensen intensiv lytning
213
Opsamling
215
Kan musikalsk læring overføres til andre lærings og livsområder?
217
Mozartforsøgene og vurderingen af dem
218
Don Campbells bog og hvad deraf fulgte
222
Transfereffekter af musiklytning og musikundervisning
224

Musik og sprog har mange ligheder Anden position
113
Der er både store ligheder og store forskelle mellem musik og sprog Tredje position
115
Referentiel og nonreferentiel betydning Musik og repræsentation
117
Musik og mening et alternativ til sprogmusikdiskussionen
118
Musikken som lyd og vibration modellens 1 niveau
127
Lyd og musik er ikke det samme
128
Kroppen lyden og musikken musik som fysisk vibration
131
Fra indre motivdannelse og indre motorisk puls til kommunikativ musikalitet
132
Vitalitetsdynamik amodal perception og affektiv afstemning
135
Lydens materialitet
140
Erik Christensens teori om musik som virtuelt tidsrum
142
Anvendt lyd
145
Lyd støj musik lydlandskaber
147
Musikken som sprog med syntaks modellens 2 niveau
149
Mozarts menuetmaskine
150
Fra Chomskys sprogteori til Bernsteins teori om musik som sprog
151
Struktur
155
Syntaks
157
Magi og struktur
158
Rolvsjord om musik sprog og kommunikation i musikterapi
159
Opsummering
161
Musikken som sprog med meningsemantik modellens 3
163
Buttertons integrerede teori
169
Musikken som middel til kommunikation og samhandling
177
Musicering som helseteknologi
227
Opsamling
231
Musikpræferencer hvor kommer de fra og hvad bruger vi
235
Teorier om musikalsk præferencedannelse
236
Musikalske præferencer og psykologiske karaktertræk
247
Undersøgelser af danske radiolytteres musikpræferencer
249
En undersøgelse af 3 500 amerikaneres musikpræferencer
253
Musikpræferencer og identitet
258
Musik og det som er helt anderledes
261
Psykologiske indfaldsvinkler til det som er helt anderledes
262
Stærke musikoplevelser Gabrielssons deskriptive forskning
266
Død og forklarelse
273
Urelementets musik
276
Musikalitet et historisk begreb
281
Musikalitetsopfattelser gennem 100 år
282
Musikalitetsbegrebets historiske rødder og aktuelle status
283
Seashore Mursell Lundi
284
Malloch
288
Musikalsk udviklingspsykologi
295
interventioner
310
Litteratur
337
Stikord
361
Copyright

Almindelige termer og sætninger

Bibliografiske oplysninger