Kristusfremstillinger i guldalderens altertavler 1815-1850

Forsideomslag

Bibliografiske oplysninger