Krigsbarnet Karl forteller om sitt liv som tyskerunge

Forsideomslag
Kolltopp, 2005 - 125 sider
Karl Arvid Mortensen er et av 10000 krigsbarn med norsk mor og tysk far. Han vokste opp hos adoptivforeldre i Langfjorden, seks mil sør for Alta. I denne selvbiografien forteller han om det å bli adoptert bort, og om hvordan det var å vokse opp med arven etter de biologiske foreldrene. Han forteller om hvordan det offentlige så på krigsbarna, fordommer mot tyskertøsene og det å føle seg identitetsløs. Han gir en kronologisk fremstilling av livet sitt, fra fødsel, gjennom oppveksten, gjenforeningen med moren og reisen til Tyskland i 1995 da han møtte faren for første gang. Boken er illustrert med fotografier, noen i farger. Ill. 125 s. 2005.

Bibliografiske oplysninger